News Style

Aggregate

Aggregate

Magazine + News + Elegant

2013-01-20 - ElegantThemes
Xtreme One

Xtreme One

CMS + Clean + Portfolio + Gallery

2013-01-20
Arthemia

Arthemia

Clean + Magazine + News + CMS

2013-01-20 - ColorlabsProject
Tribune

Tribune

CMS + Clean + Magazine + News

2013-01-20 - WPZoom
Hybrid

Hybrid

Simple + Magazine + Clean + News

2013-01-20 - ThemeFit
WPSN 3

WPSN 3

CMS + News

2013-01-20 - PressJunkie
WP-Attract

WP-Attract

Magazine + News + CMS

2013-01-20 - SoloStream
Newsley

Newsley

Magazine + CMS + News

2013-01-20 - WPZoom
NewsTube

NewsTube

Clean + Magazine + News + CMS

2013-01-20 - ThemeJunkie
News

News

Clean + Magazine + News

2013-01-20 - CloverThemes
LitePress

LitePress

Magazine + News

2013-01-20 - WPZoom
NewsPro

NewsPro

Clean + News + CMS

2013-01-20 - Gabfire
Platformate

Platformate

Clean + CMS + Magazine + News

2013-01-20 - ColorlabsProject
Newsy

Newsy

News

2013-01-20 - Themify
The Bernard
2013-01-20 - OboxDesign
News Plus

News Plus

CMS + News + Clean + Magazine

2013-01-20 - Zidalgo